Aktualności

Warsztaty Alana Questela

Luty 2018, Lublin

Warsztaty Alana Questela

Alan jest trenerem Metody Feldenkraisa, bezpośrednim uczniem Moshé Feldenkraisa. Warsztat odbędzie się w lutym 2018 roku.